Rema-bygget: – Vi vil ikkje signere noko som kjem i konflikt med eige kommunestyre