- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Rettshjelpsutvalet vil gi 25 prosent av folket krav på fri rettshjelp