Har tatt til i nyoppretta stilling: – Her er døra opa