Rekordmange tok turen for å bli kjent med mangfaldet i bygda