Tok opp ferjer og Innovern med representantar for regjeringa