Slik vart frigjeringsdagen markert

foto
Det vart ei fin og verdig markering. F.v: Odd Jostein Drotninghaug, Jan Lade, Ole Grøvlen og Bjarne Olav Velle. Foto: Monica Aure Fallingen