Kong Harald: Vi har ikkje gjort nok for å motarbeide dei mørke kreftene