Volda kommune melder restaurant til politiet etter smitteutbrot