Erna Solberg: – Markeringa bidreg til eit fellesskap