Tysklands forfatningsdomstol: nedstenging ikkje grunnlovsstridig