Rekordhøge utslepp av klimagassar etter gjenopning