Studie: Oppmjuking av tiltak kan auke faren for vaksineresistente variantar