Dette har Tor Inge tatt med seg etter ein oppvekst på bygda

foto