Har starta underskriftskampanje – over 260 har skrive under på kort tid