Industrigigant vil ta over delar av tomt - grunneigar protesterer