Utlysing av leiarstillingar i kommunen: – Korleis skal det gjerast?