- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Talet på flypassasjerar meir enn halvert i mars