Dette bustadprosjektet dominerte eigedomsmarknaden i fjor – sjå kva dei dyraste gjekk for