Kjem med motsvar til Tryggestad: – Står fram som svada