Her vert det ny butikk – og sentrumsnære leilegheiter