Så mange flyktningar oppmodar dei Sykkylven og Stranda om å busette