Litt betre bustadmarknad for folk flest det siste året