Rekordane står i kø for lokal bedrift: – Kom tidlegare enn venta