Startar nordisk hydrogensamarbeid med japansk og amerikansk selskap