Godvêret held fram – det gjer også snøskredfaren

foto