25.000 soldatar skal stanse valdelege opptøyar i Sør-Afrika