Oslo hevar beredskapen til nivå 3 på grunn av koronasituasjonen