Opposisjonen reagerer på lange ventelister til studium