Dagens Næringsliv beklagar ti år gammal 22. juli-kommentar