På dette feltet er denne kommunen nest best i landet