Vêret får følgjer for kollektivtransporten – innstiller buss og ferje