Takstane frå Årim skapte reaksjonar også i Stranda