- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Skade på konteinar utanfor Rogaland truleg årsak til plastutsleppet i Oslofjorden