Minnesmerket til Benjamin Hermansen utsett for hærverk