Ikkje i stand til å betale gjeld – eigar har sjølv gått til tingretten for å opne konkurs

foto