Konstituering av rådmann, berekraftig destinasjon og økonomi

foto