Hadde nest høgast sjukefråvær i fylket og meir enn landssnittet