Vegen opna igjen etter å ha vore stengd i fleire timar

foto