Pensjonistane krev minst 7 prosent vekst i trygdeoppgjeret

foto