Dette huset er del av eit større prosjekt – no kan det bli ditt

foto