Stor oppslutning om koronavaksinen blant helsepersonell