Vil sette opp trafikkvakter – så mykje vil det koste