Guldvog: Ikkje grunnlag for å avgrense talet på nærkontaktar no