Enorme øydeleggingar etter flaumen i Tyskland og Belgia – dødstalet framleis uavklart