Politikarar vil ha fleire tiltak mot trakassering mot folkevalde