FN: Vitskapleg rapport avgjerande før klimatoppmøtet i haust