Bibelskular meiner dei mistar elevar på grunn av studiepoeng