AstraZeneca med over tredobla inntekt frå vaksinesal