Mistenkjeleg dødsfall i Fredrikstad var ikkje mistenkjeleg