Kredittramme på 3 milliardar kroner på plass for SAS